Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä avantoaccounting.fi-verkkosivustoa tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen avantoaccounting.fi-verkkosivustolla.

Rekisterin ylläpitäjä

Avanto Accounting Team Oy
Y-tunnus 3251648-2
Atomitie 2 C, 00370 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Jarno Karlsson, jarno.karlsson@avanto.fi

Rekisterin nimi

Avanto Accounting Team asiakas- ja käyttäjärekisteri.

Rekisteröityjä ovat Avanto Accounting Team Oy:n palveluiden asiakkaat ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt, potentiaaliset asiakkaat ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöt.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen, käyttäjien tunnistamiseksi, palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi, laskutukseen sekä yhteydenottopyyntöihin vastaamiseksi.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä.

Rekisterin tietoja käytetään lisäksi Avanto Accounting Team Oy:n lakisääteisten velvollisuuksien sekä viranomaismääräyksiin ja viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvollisuuksien hoitamiseen.

Google Analytics

Avantoaccounting.fi -sivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Inc:n analyysityökalu. Google Analytics käyttää evästeitä (tekstitiedostoja) parantaakseen verkkosivuston käytön analysointia. Tietoa kerätään muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytetään sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen. Evästeet voi estää verkkoselaimen asetuksista. Huomautuksena, että kaikki verkkosivuston toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla, kun evästeet on estetty. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että Google prosessoi dataasi kuvatulla tavalla ja Googlen tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Google reCAPTCHA

Sivusto on suojattu Googlen reCAPTCHA-varmennuksella. Sen tehtävä on pääasiassa tarkistaa, onko yhteydenottolomakkeen lähettäjänä luonnollinen henkilö vai automaattinen robotti. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät Googlen sivuilta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot.

Avanto Accounting Team Oy kerää ja käyttää henkilötietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen, käyttäjien tunnistamiseksi, palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi, laskutukseen sekä yhteydenottopyyntöihin vastaamiseksi.

Syöttämällä henkilötietoja avantoaccounting.fi -verkkosivuilla olevaan yhteydenottolomakkeeseen, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain tietoon oikeutetuilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja käsitellään sopimus- tai asiakassuhteen voimassaoloajan. Sopimus- tai asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.

Tietoturvaloukkaus

Mikäli Avanto Accounting Team Oy:lle tulee tietoon järjestelmään kohdistunut tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Avanto Accounting Team Oy on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja- asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on
Suomen tietosuojavaltuutettu.  

Tietosuoja- ja evästeseloste päivitetty 27.4.2022